FAQs Complain Problems

सामाचार :

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

खेती योग्य जग्गाको ठेक्कापट्टा आव्हान सम्बन्धी चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकीको सूचना - श्री सम्बन्धित सबै ।

चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकी परिसरमा रहेको विभिन्न जातका रुखहरुको डाँक बढाबढ प्रक्रिया मार्फत ठेक्का साकार गर्न मुल्य संसोधन गरी छैठो पटक प्रकाशित ७ दिने सूचना । (मितिः २०८०/०२/०९ गते)

चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकी परिसरमा रहेको विभिन्न रुखहरुको डाँक बढाबढ प्रक्रिया मार्फत ठेक्का साकार गर्न मुल्य संसोधन गरी पाँचौ पटक प्रकाशित ७ दिने सूचना । (मितिः २०८०/०१/३१ गते)

Pages