FAQs Complain Problems

सामाचार :

ग्यालरी

मिति: 09/17/2020 - 16:06
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

आज 2076 माघ 26 गते गाउँपालिका कार्यालय चिउटाहामा छोरी शिक्षा विमा शिविर भव्य रुपमा संचालन भएका झलकहरु ....
गा.पा भित्रका 2075 माघ 1 गते देखि जन्मेका छोरीहरुको विमा रकम प्रदेश २ को मुख्मन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानबाट रु ३ लाख र गापाबाट रु १ लाख गरी जम्मा ४ लाखको विमा रकम पुर्याउने घोषणा गापा अध्यक्ष श्री मुस्तुफा अंसारीज्यू द्वारा गरियो ।

मिति: 02/09/2020 - 18:50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

आज मिति २०७६ पौष १ गते यस गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा ७ र ८ मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई मुख्यमंत्री बेटी पढाउँ, बेटी बचाउँ कार्यक्रम अभियानमा प्रदेश नं. २ बाट १३३ थान र यस आदर्श कोतवाल गाउँपालिका बाट २१० थान गरि जम्मा ३४३ थान लेडिज साइकल वितरण गरियो । यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रुपमा प्रदेश २ का सभामुख श्री सरोज कुमार यादवज्यु तथा यस कार्यक्रमको अध्यक्षतामा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री मुस्तुफा अंसारीज्यु रहनु भएको थियो ।

मिति: 12/17/2019 - 16:55
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pages