FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति (शैक्षिक सत्र २०७७) का लागि निवेदन दिने बारे जरुरी सूचना - श्री विद्यालयहरु सबै, श्री सरोकारवालाहरु सबै ।

रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।

प्राविधिक सहायक र रोजगार संयोजक पदको परिक्षा क्रमशः मिति 2077 असार 19 र 20 गते हुने भनि प्रकाशन गरिएकोमा केही कारणवश अब उक्त परिक्षाहरु प्राविधिक सहायक पदको लागि 2077/06/29 र रोजगार संयोजक पदको लागि 2077/06/30 गते हुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

रोजगार संयोजक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची तथा परिक्षाको मिति प्रकाशन गरिएको सूचना

Pages

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

Mustufa Ansari -Mayor
अध्यक्ष
mayor.aadarshakotwalmun@gmail.com
9855048809 / 9845265554
उपाध्यक्ष
deputymayor.aadarshakotwalmun@gmail.com
9855048033 / 9863693028

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
pramodkumarsupreme@gmail.com
9855048817 | 9845254796
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com
9807203499 | 9865428299

जानकारी