FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

१५ शैया अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. ०७९/०८० को लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्‍न हुन निवेदन दिने बारे जरुरी सूचना ।

सोलर बत्ती जडान समबन्धि शिलबंदी बोलपत्र आह्वानको सूचना - प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/१८ गते ।

Pages

जनप्रतिनिधि

Mustufa Ansari -Mayor
अध्यक्ष
mayor.aadarshakotwalmun@gmail.com
9855048809 / 9845265554
उपाध्यक्ष
deputymayor.aadarshakotwalmun@gmail.com
9855048033 / 9863693028

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
pramodkumarsupreme@gmail.com
9855048817 | 9845254796
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9807203499 | 9855049296

सूचना अधिकारी

जानकारी