FAQs Complain Problems

सामाचार :

सूचना तथा समाचार

बिदाको जानकारी सम्बन्धमा (2078 माघ 15 गते सम्म) - यस गा.पा. अन्तर्गतका सम्पुर्ण सामुदायिक/संस्थागत बिद्यालयहरु ।

दस्तावेज: 

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (CCMCC) को मिति २०७८/०९/२५ गतेको निर्णय कार्यन्वयनको लागि जानकारी सम्बन्धमा ।

बिदाको जानकारी सम्बन्धमा - यस गा.पा. अन्तर्गतका सम्पुर्ण बिद्यालयहरु ।

Pages