FAQs Complain Problems

सामाचार :

सूचना तथा समाचार

वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृत्ति (शैक्षिक सत्र २०८०) का लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना - श्री विद्यालयहरु सबै, श्री सम्बन्धित विद्यार्थीहरु सबै, आदर्श कोतवाल ।

लेखा परीक्षक सुचीकृत हुने सम्बन्धमा - श्री मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकज्यूहरु सबै ।

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना - भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कलैया (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०८/०५)

दस्तावेज: 

Pages