FAQs Complain Problems

सामाचार :

सूचना तथा समाचार

बैदेशिक रोजगार छात्रबृति सम्बन्धमा - श्री सम्बन्धित विद्यार्थीहरु सबै ।

निवेदन पेश गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने बारे - श्री विद्यालयहरु सबै ।

डिजे साउण्ड सिस्टम प्रतिबन्ध गरिएको बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको सूचना ।

यदि कुनै व्यक्तिले 2078/06/01 गते देखि बारा जिल्लाको कुनै स्थानमा त्यस्ता साउण्ड सिस्टम प्रयोग गरेको पाइएमा सो सिस्टम जफत गरी कारवाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

Nepal Engineering Council को सूचना ।

इन्जिनियरिङ्ग व्यवसायमा संलग्‍न इन्जिनियरहरु तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत इन्जिनियरहरुले आफुले गर्ने इन्जिनियरिङ्ग व्यवसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित कागजपत्रहरुमा आफ्नो नाम, परिषद दर्ता नं र faculty अनिवार्य रुपमा लेख्‍ने बारे Nepal Engineering Council को सूचना ।

Pages