FAQs Complain Problems

सामाचार :

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ बजेट (वडा र गा.पा. स्तरीय)

८०/८१ 11/26/2023 - 13:23 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ बजेट (वडा र गा.पा. स्तरीय).pdf

योजना संचालन सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालयहरु सबै, आदर्श कोतवाल ।

७९-८० 05/15/2023 - 16:09

वडा / गा.पा. स्तरीय योजनाहरु २०७९-०८०

७९-८० 09/05/2022 - 16:10 PDF icon वडा-गा.पा. स्तरीय योजनाहरु (पुँजीगत खर्च व्यय अनुमान) २०७९-०८०.pdf

आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको वार्षिक निती, कार्यक्रम तथा बजेट २०७९-०८०

७९-८० 09/05/2022 - 15:59 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको वार्षिक निती, कार्यक्रम तथा बजेट २०७९-०८०.pdf

आन्तरिक लेखापरिक्षण कार्ययोजना २०७९-०८० सम्बन्धमा ।

७९-८० 08/02/2022 - 13:24 PDF icon आन्तरिक लेखापरिक्षण कार्ययोजना २०७९-०८० सम्बन्धमा.pdf

आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) मूलप्रवाहिकरण रणनितिको योजना २०७९ पारित भएको जानकारी सम्बन्धमा ।

७८/७९ 07/07/2022 - 09:30 PDF icon GESI PLAN 2079 Aadarsha Kotwal final.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को रातो किताब (वार्षिक बजेट पुस्तिका)

७८/७९ 09/29/2021 - 14:27 PDF icon रातो किताब 078-079 वार्षिक बजेट - आदर्श कोतवाल गापा.pdf

निकासा/चेक भुक्तानी सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना - श्री सरोकारवाला सबै ।

७७/७८ 06/21/2021 - 11:40

अत्यन्त जरुरी सूचना - श्री वडा कार्यालयहरु सबै, श्री ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति/उपभोक्ता समिति एवम सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु ।

७७/७८ 06/11/2021 - 15:46

योजना म्याद थप गर्ने सम्बन्धि जरूरी सुचना - श्री वडा कार्यालयहरु सबै ।

७७/७८ 05/31/2021 - 16:35

Pages