FAQs Complain Problems

सामाचार :

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/०७९ को रातो किताब (वार्षिक बजेट पुस्तिका)

७८/७९ 09/29/2021 - 14:27 PDF icon रातो किताब 078-079 वार्षिक बजेट - आदर्श कोतवाल गापा.pdf

निकासा/चेक भुक्तानी सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना - श्री सरोकारवाला सबै ।

७७/७८ 06/21/2021 - 11:40

अत्यन्त जरुरी सूचना - श्री वडा कार्यालयहरु सबै, श्री ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति/उपभोक्ता समिति एवम सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु ।

७७/७८ 06/11/2021 - 15:46

योजना म्याद थप गर्ने सम्बन्धि जरूरी सुचना - श्री वडा कार्यालयहरु सबै ।

७७/७८ 05/31/2021 - 16:35

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 04/02/2021 - 13:02 PDF icon 3_Page_2077 12 20.pdf

आर्थिक मुल्याङ्कन खुल्ने सम्बन्धी सुचना । श्री सम्बन्धित सबै

७७/७८ 03/24/2021 - 10:00

कालोपत्रे सडक निर्माण सम्बन्धी अनलाईन मार्फत बोलपत्र आवहानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/०४ गते

७७/७८ 01/17/2021 - 14:00

आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका झलकहरु - आदर्श कोतवाल गा.पा.को पाँचौ गाउँसभा ।

७६/७७ 06/24/2020 - 15:39

तेस्रो (हिउदे) गाउँसभाको निर्णयहरु, बजेट तथा आय-व्ययको विवरण - आ.व. ०७५/०७६ आदर्श कोतवाल गा.पा. बारा ।

७५/७६ 02/03/2020 - 13:31 PDF icon तेस्रो (हिउदे) गाउँसभाको 075-076 निर्णयहरु बजेट तथा आय-व्ययको विवरण.pdf

आदर्श कोतवाल गा.पा.को वडा/गा.पा. स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु - दोस्रो गाउँसभा आ.व. २०७५/०७६

७५/७६ 05/06/2019 - 13:36 PDF icon आदर्श कोटवाल गापाको आ.व ०७५-०७६ को वडा - गा.पा. स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु.pdf

Pages