FAQs Complain Problems

सामाचार :

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र/दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - १५ शैया अस्पताल |

७८/७९ 04/28/2022 - 19:37

Notice regarding Technical Bid Openinig Record (Muchulka) for construction of 15 Bed Hospital at Aadarsh Kotwal RM

७८/७९ 03/28/2022 - 17:13 PDF icon Technical Bid Openinig Record (Muchulka) 15 Bed hospital.pdf

सौर्य सडक बत्ती जडान टेण्डरको शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

७८/७९ 03/16/2022 - 15:58

१५ शैया अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 02/27/2022 - 15:27 PDF icon IMG_0001.pdf

सोलर बत्ती जडान समबन्धि शिलबंदी बोलपत्र आह्वानको सूचना - प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/१८ गते ।

७८/७९ 02/08/2022 - 15:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 04/02/2021 - 13:02 PDF icon 3_Page_2077 12 20.pdf

आर्थिक मुल्याङ्कन खुल्ने सम्बन्धी सुचना । श्री सम्बन्धित सबै

७७/७८ 03/24/2021 - 10:00

कालोपत्रे सडक निर्माण सम्बन्धी अनलाईन मार्फत बोलपत्र आवहानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/०४ गते

७७/७८ 01/17/2021 - 14:00

यस गा.पा. अन्तर्गत चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकीको अधिनमा रहेको ०५-१३-०० (पाँच विगहा तेर्‌ह कठ्ठा) खेती योग्य जग्गाको टेण्डर आव्हान सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

७६/७७ 06/09/2020 - 16:25

खाद्यान्न समाग्रीहरुको दरभाउ पत्र स्वीकृत भएको सूचना ।

७६/७७ 04/16/2020 - 16:15

Pages