FAQs Complain Problems

सामाचार :

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 04/02/2021 - 13:02 PDF icon 3_Page_2077 12 20.pdf

आर्थिक मुल्याङ्कन खुल्ने सम्बन्धी सुचना । श्री सम्बन्धित सबै

७७/७८ 03/24/2021 - 10:00

कालोपत्रे सडक निर्माण सम्बन्धी अनलाईन मार्फत बोलपत्र आवहानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/०४ गते

७७/७८ 01/17/2021 - 14:00

यस गा.पा. अन्तर्गत चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकीको अधिनमा रहेको ०५-१३-०० (पाँच विगहा तेर्‌ह कठ्ठा) खेती योग्य जग्गाको टेण्डर आव्हान सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

७६/७७ 06/09/2020 - 16:25

खाद्यान्न समाग्रीहरुको दरभाउ पत्र स्वीकृत भएको सूचना ।

७६/७७ 04/16/2020 - 16:15

खाद्यान्न समाग्रीहरुको दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा --- श्री सरोकारवालाहरु सबै ।

७६/७७ 04/03/2020 - 16:55

गा.पा. अन्तर्गतका निर्माण कार्य सम्बन्धी योजनाहरुको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 03/08/2020 - 12:28

सवारी साधन (AMBULANCE) आपुर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः 2076/10/24

७६/७७ 02/07/2020 - 12:48

सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 12/20/2019 - 14:50

सोलार बत्ती जडान सम्बन्धी टेण्डर दर्ता तथा खोलिने बारे आवश्यक सूचना - पुनः प्रकाशित ।

७५/७६ 07/03/2019 - 16:51

Pages