FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

सिद्दार्थ बैँक लि., आदर्श कोतवाल शाखाको शाखा प्रबन्धक श्री अनिकेत यादवद्वारा गा.पा.को प्रकोप व्यवस्थापन कोष खातामा जम्मा हुने गरि रू. २,००,०००/- को चेक गा.पा. अध्यक्ष म. मुस्तुफा अंसारीज्यू तथा प्र.प्र.अ. श्री प्रमोद कुमार साहलाई हस्तान्तरण गरियो ।

तेस्रो चौमासिकको माँग फाराम सम्बन्धमा - श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, आदर्श कोतवाल गा.पा ।

अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाहरु बन्द सम्बन्धी जरुरी सूचना । श्री गाउँपालिकाबासीहरु सबै ।

Pages

जनप्रतिनिधि

Mustufa Ansari -Mayor
अध्यक्ष
mayor.aadarshakotwalmun@gmail.com
9855048809 / 9845265554
उपाध्यक्ष
deputymayor.aadarshakotwalmun@gmail.com
9855048033 / 9863693028

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
pramodkumarsupreme@gmail.com
9855048817 | 9845254796
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9807203499 | 9855049296

सूचना अधिकारी

जानकारी