FAQs Complain Problems

सामाचार :

गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रकाशित गरिब परिवारको सूची उपर गुनासो दर्ता गराउने सम्बन्धी ३ दिनको लागि म्याद थप गरिएको सूचना - श्री वडा कार्यालयहरु सबै, श्री सरोकारवालाहरु सबै ।

श्री वडा अध्यक्षज्यू सबै, आदर्श कोतवाल - आफ्नो वडा भित्र कार्यालय सहयोगी वा चकुदार मार्फत टोल-टोलमा सूचना प्रवाह गराईदिनु हुन अनुरोध छ ।

नोटः नामावली यसै साथ संलग्न छ । गरिब परिवारको नामावलीमा आफ्नो नाम छुट भएको व्यक्तिहरुले ३ दिन भित्र (मिति २०८०/०१/२४ देखि २०८०/०१/२६ गते भित्र) गाउँपालिका कार्यालयमा गुनासो सुनुवाई अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

फेरी विवरण दर्ता गराउन छुटेमा त्यसको जिम्मेवार स्वयम सेवाग्राही हुनेछ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

वडा जनप्रतिनिधि