FAQs Complain Problems

सामाचार :

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान रकम पाउनको लागि निवेदन पेश गर्ने बारे जरुरी सूचना । (श्री सम्पुर्ण गाउँपालिकावासी)

७७/७८ 12/17/2020 - 14:11

आ.व. 077/078 को जम्मा बजेट विवरण सम्बन्धमा ।

७७/७८ 09/02/2020 - 21:42

आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका झलकहरु - आदर्श कोतवाल गा.पा.को पाँचौ गाउँसभा ।

७६/७७ 06/24/2020 - 15:39

तेस्रो (हिउदे) गाउँसभाको निर्णयहरु, बजेट तथा आय-व्ययको विवरण - आ.व. ०७५/०७६ आदर्श कोतवाल गा.पा. बारा ।

७५/७६ 02/03/2020 - 13:31 PDF icon तेस्रो (हिउदे) गाउँसभाको 075-076 निर्णयहरु बजेट तथा आय-व्ययको विवरण.pdf

आ.व. २०७५/०७६ को समानिकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको विवरण - आदर्श कोतवाल गा.पा. बारा ।

७५/७६ 02/03/2020 - 13:22 PDF icon आ. व. २०७५-०७६ को समानिकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको विवरण.pdf

आदर्श कोतवाल गा.पा.को वडा/गा.पा. स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु - दोस्रो गाउँसभा आ.व. २०७५/०७६

७५/७६ 05/06/2019 - 13:36 PDF icon आदर्श कोटवाल गापाको आ.व ०७५-०७६ को वडा - गा.पा. स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु.pdf

आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम - आ.व. २०७५/०७६

७५/७६ 05/06/2019 - 13:32 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको आ.व २०७५-०७६ को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको आ.व २०७५-०७६ को अनुमानित आय-व्ययको विवरण.pdf, PDF icon आदर्श कोटवाल गापाको आ.व ०७५-०७६ को वडा - गा.पा. स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु.pdf

आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको नीति तथा कार्यक्रमहरु - आ.व. २०७५/०७६

७५/७६ 05/06/2019 - 13:27 PDF icon आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको आ.व २०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रमहरु.pdf

आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको विवरण

७४/७५ 06/19/2018 - 18:22 PDF icon 8_आदर्श कोतवाल गा.पा._वार्षिक कार्यक्रम_२०७४-०७५_(प्रथम गाउँसभा).pdf, PDF icon 12_आदर्श कोतवाल गा.पा._वडा स्तरीय योजनाहरु_२०७४-०७५_(प्रथम गाउँसभा).pdf