FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

सौर्य सडक बत्ती जडान टेण्डरको शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

श्री ने.रा. आधारभूत विद्यालय खजुरियाको लागि शिक्षक छनौटको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम 2078 सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

2078/11/19 गते देखि आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी फोटो सहितको मतदाता नामावली सूचीमा आफ्नो नाम समावेश भएको यकिन गर्नु हुन सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।

Pages

जनप्रतिनिधि

Mustufa Ansari -Mayor
अध्यक्ष
mayor.aadarshakotwalmun@gmail.com
9855048809 / 9845265554
उपाध्यक्ष
deputymayor.aadarshakotwalmun@gmail.com
9855048033 / 9863693028

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
pramodkumarsupreme@gmail.com
9855048817 | 9845254796
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9807203499 | 9855049296

सूचना अधिकारी

जानकारी