FAQs Complain Problems

सामाचार :

योजना तथा परियोजना

निकासा/चेक भुक्तानी सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना - श्री सरोकारवाला सबै ।

अत्यन्त जरुरी सूचना - श्री वडा कार्यालयहरु सबै, श्री ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति/उपभोक्ता समिति एवम सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु ।

योजना म्याद थप गर्ने सम्बन्धि जरूरी सुचना - श्री वडा कार्यालयहरु सबै ।

Pages