FAQs Complain Problems

सामाचार :

बैठक/छलफल कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा - श्री वडा अध्यक्षज्यू, शाखा प्रमुखज्यू, कर्मचारीहरु सबै, आदर्श कोतवाल गा.पा. ।

आर्थिक वर्ष:

वडा जनप्रतिनिधि