FAQs Complain Problems

सामाचार :

ई-हाजिरी गर्ने सम्बन्धमा - श्री कर्मचारीहरु सबै, आदर्श कोतवाल गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरु सबै, स्वास्थ्य चौकीहरु (चिउँटाहा र पटेर्वा) ।

आर्थिक वर्ष:

वडा जनप्रतिनिधि