FAQs Complain Problems

सामाचार :

परिवार नियोजनको लागि चिउँटाहा स्वास्थ्य चौकीमा मिति 2078/09/19 गते देखि 2078/09/21 गते सम्म निःशुल्क बन्ध्याकरण सेवा (मिनिल्याप र भ्यासेक्टोमी) गरिने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: