FAQs Complain Problems

सामाचार :

सिद्दार्थ बैँक लि., आदर्श कोतवाल शाखाको शाखा प्रबन्धक श्री अनिकेत यादवद्वारा गा.पा.को प्रकोप व्यवस्थापन कोष खातामा जम्मा हुने गरि रू. २,००,०००/- को चेक गा.पा. अध्यक्ष म. मुस्तुफा अंसारीज्यू तथा प्र.प्र.अ. श्री प्रमोद कुमार साहलाई हस्तान्तरण गरियो ।

आर्थिक वर्ष: