FAQs Complain Problems

सामाचार :

Online माध्यमबाट फांटवारी प्रविष्टि बारे जानकारी सम्बन्धमा - श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, आदर्श कोतवाल गा.पा. ।

Offline KYC र Online फांटवारी प्रविष्टि प्रक्रिया यसै साथ संलग्न छ ।

आर्थिक वर्ष:

वडा जनप्रतिनिधि