FAQs Complain Problems

सामाचार :

विद्यालय संचालन अनुमति तथा कक्षा थपको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा - श्री गा.पा. अन्तर्गतका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।

आर्थिक वर्ष: