FAQs Complain Problems

सामाचार :

कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धिको लागि कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - श्री शाखा प्रमुख, वडा सचिव, कर्मचारीहरु सबै ।

आर्थिक वर्ष: