FAQs Complain Problems

सामाचार :

८०/८१

योजना संचालन बारे जानकारी सम्बन्धमा - श्री सरोकारवालाहरु सबै, वडा कार्यालयहरु सबै, आदर्श कोतवाल ।

खाता नम्बर अनलाईन गराउने सम्बन्धमा । श्री सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाईरहेका लाभग्राहीहरु सबै, आदर्श कोतवाल

कक्षा ८ को परिक्षा आवेदन सम्बन्धमा । श्री आधारभूत तह (कक्षा ८) संचालित विद्यालयहरु सबै, आदर्श कोतवाल ।

Pages