FAQs Complain Problems

सामाचार :

७९-८०

राष्ट्रिय परिचय-पत्र विवरण दर्ता सम्बन्धी कार्य बन्द रहने बारे सूचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी (गुनासो सुनुवाई अधिकारी) आवश्यकता सम्बन्धी सूचाना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/१०/११

प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना - श्री सम्बन्धित सबै । (पदः कार्यालय सहयोगी, ट्रेक्टर ड्राइभर, हेवी ड्राइभर र पाले)

Pages